VOJNA LJEČILIŠTA NA KVARNERU U AUSTRO-UGARSKOJ MONARHIJI I BRIGA ZA UNAPREĐENJE ČASNIČKOG ZDRAVLJA

  • Jasenka Kranjčević
  • Amir Muzur
Keywords: povijest medicine, zdravstveni turizam, vojna lječilišta, Društvo Bijeli križ, Opatija, Mali Lošinj

Abstract

https://doi.org/10.31952/amha.18.1.8

Zdravlje časnika (kao i cijele vojske) izloženo je dodatnim rizicima zbog izvršavanja različitih za život opasnih zadaća i to za potrebe države. Stoga nije neobično da država vodi brigu o zdravlju svojih časnika (kao i vojske) kroz sustav vojnomedicinske skrbi ili specijaliziranih društava koji pružaju medicinske/zdravstvene usluga u vojnim, odnosno časničkim lječilištima [Militärkurhaus / Offizierskurhaus]. Predmet ovog rada je međuodnos arhitekture i pružanja vojnomedicinskih usluga časničkih/ vojnih lječilišta koje je izgradilo Društvo Bijeli križ [Gesellschaft vom Weißen Kreuze] na Kvarneru krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Istraživanje se temelji na podacima prikupljenim iz austrijskih arhitektonskih, medicinskih i turističkih časopisa te godišnjaka austrijskog Društva Bijeli križ. Rezultati istraživanja pridonose boljem poznavanju unapređenja zdravlja časnika, razvoju arhitekture lječilišnih zgrada [Kurhaus] te cjelokupnoj povijesti medicine i lječilišnog turizma na prostoru hrvatskog Jadrana.

Published
2020-06-29