PROF. DR. ZDRAVKO KUČIĆ (1910. – 1961.), ORGANIZATOR BOLNIČKE SLUŽBE U POSLIJERATNOJ RIJECI

  • Juraj Kučić
Keywords: Zdravko Kučić, povijest medicine, 20. stoljeće, Hrvatska, Sušak, Rijeka

Abstract

https://doi.org/10.31952/amha.16.2.9

Rođen je u Bakru 11. travnja 1910. Sušačku gimnaziju završio je 1928., a diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1934. Nakon pripravničkog staža radi kao sekundarni liječnik, potom asistent na Internom odjelu Opće banovinske bolnice kralja Aleksandra I. u Sušaku, a 1940. postaje specijalist interne medicine. Do 1943. radi na sušačkom i riječkom Internom odjelu, a po kapitulaciji fašističke Kraljevine Italije odlazi u Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije (partizane) gdje obnaša visoke dužnosti u vojnom sanitetu. Nakon demobilizacije iz Jugoslavenske armije 1946. imenovan je šefom Internog i Zaraznog odjela sušačke bolnice, 1948. postaje šef Internog odjela riječke bolnice, a početkom 1949. imenovan je primarijusom Internog odjela i direktorom Opće bolnice Rijeka. Istaknuti je društveno-politički rukovoditelj i, uz brojne druge dužnosti u tijelima narodne vlasti, obnaša dužnost načelnika Zdravstveno-socijalnog odjela Gradskoga narodnog odbora Rijeke. Na tom položaju dugogodišnji je organizator poslijeratnoga bolničkog zdravstva grada i kotara Rijeka. Jedan je od najzaslužnijih za osnivanje Medicinskog fakulteta u Rijeci 1955. na kojem je 1958. izabran za docenta, a 1959. za izvanrednog profesora na Katedri za internu medicinu. Umro je u Rijeci 21. listopada 1961.

Published
2018-10-29