NAJSTARIJE LOKACIJE GRADSKE BOLNICE U RIJECI

  • Nana Palinić
Keywords: povijest zdravstvenih ustanova, zdravstvena arhitektura, 15. – 19. stoljeće, Rijeka, Hrvatska

Abstract

https://doi.org/10.31952/amha.18.2.2

U članku se opisuju najstarije lokacije i zgrade namijenjene liječenju bolesnika u Rijeci. Prema povijesnim izvorima, prvo poznato mjesto namijenjeno zdravstvenoj zaštiti i liječenju bio je hospital osnovan u 14. stoljeću u Starom gradu, u Ulici sv. Sebastijana u kojoj se nalazila i istoimena crkvica. Ne zna se pouzdano kada se bolnica premješta na novu lokaciju, u kuću nasuprot Zborne crkve, smještenu na istočnom kraju tadašnje Ulice sv. Marije (danas Užarska). Statut Rijeke iz 1530. spominje je pod nazivom Bolnica sv. Marije (Spedale di s. Maria), ali poslije mijenja ime u Bolnica sv. Duha po kapeli koja se nalazila u istom bloku zgrada. Kao i na prethodnoj lokaciji, u sklopu bolnice bilo je i sirotište i ubožnica. Bolnica i sirotinjski zavod u ovoj zgradi djelovali su sve do 1822., kada se, inicijativom Općine, premještaju na Brajdu u adaptirani kompleks zgrada nekadašnje tvornice voska. Zgrada nekadašnje bolnice adaptirana je za stambenu namjenu. Krajem Drugoga svjetskog rata stradala je u savezničkom bombardiranju i na njenom je mjestu izgrađena nova zgrada.

Published
2021-01-20