MEDICINA U OSIJEKU U DOBA FRANJE JOSIPA I.

OSNIVANJE HUTTLER-KOLHOFFER-MONSPERGEROVE ZAKLADNE BOLNICE

  • Bruno Atalić
  • Ana Lučin Atalić Dom zdravlja Zagreb Istok
  • Jurica Toth Adriatic West Medtronic
Keywords: Osijek, Kraljevina Slavonija, Franjo Josip I., 19. stoljeće; 20. stoljeće, povijest medicine

Abstract

https://doi.org/10.31952/amha.19.2.7

Austrijski car i hrvatsko-ugarski kralj Franjo Josip I. (1830./1848. – 1916.) bio je najdugovječniji habsburški vladar. U sklopu njegovih posjeda nalazio se i Osijek koji od 1809. uživa status slobodnoga kraljevskoga grada. U promatranome razdoblju sjedište je Virovitičke županije i prijestolnica Kraljevine Slavonije do njezina uklapanja u Trojednu Kraljevinu Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju nakon Hrvatsko-ugarske nagodbe 1868. Zbog toga Osijek čini ne samo političko, gospodarsko i kulturno već i zdravstveno središte. Na početku vladavine Franje Josipa I. u njemu djeluju dvije bolnice: vojna u baroknoj vojnoj utvrdi Tvrđi i civilna u Novome gradu. Najznačajniju ulogu u daljnjemu razvoju osječkoga i slavonskog zdravstva ima zaklada osnovana 1806. iz ostavština gostioničara Johanna Kolhoffera, kožara Josefa Huttlera i isusovca Cristiana Monspergera. Iako je prvotno bila namijenjena osnivanju sirotišta, zbog brojnih nepogodnih političkih okolnosti, zaklada, uz do tada glavnici višestruko pripisane kamate, pod upravu grada dolazi tek 1867. Novcem iz nje se tada uz sirotište završeno 1868. podiže i nova osječka bolnica otvorena 1874. Huttler-Kohlhoffer-Monspergerova zakladna bolnica bila je najveća i najmodernija bolnica u Trojednoj Kraljevini, a njezina je zgrada, unatoč kasnijim izgradnjama različitih bolničkih odjela, do danas ostala najreprezentativnija građevina u sklopu Kliničkoga bolničkog centra Osijek.

Published
2021-12-14