PRIKAZ SAMOUBOJSTAVA U DNEVNOM TISKU U DALMACIJI IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

  • Ivo Mišur mag.ing.
Keywords: samoubojstvo, Dalmacija, međuratno razdoblje, novine, utjecaj medija

Abstract

https://doi.org/10.31952/amha.20.1.5

 

U članku će se dati kratak prikaz pristupa samoubojstvu između dva svjetska rata. Ujedno će se pojasniti problematika istraživanja samoubojstava u Dalmaciji između 1918. i 1939. Ukratko će se izložiti utjecaj književnosti i medija na imitaciju samoubojstava. Analizirat će se tekstovi novinskih izvještaja o samoubojstvima u Dalmaciji koja su se dogodila u razdoblju između dva svjetska rata. Obradit će se i odabir riječi u naslovima vijesti. Statistički će se analizirati slučajevi prema dobi, spolu, metodi, lokaciji te mjesečnoj distribuciji. Jedan je od ciljeva rada istražiti jesu li vijesti iz novina utjecale ili potaknule imitacije. Pokušat će se utvrditi i jesu li postojali slučajevi imitacije unutar istoga mjesta, tj. mikrolokacije.

Published
2022-05-31