PRILOG PROUČAVANJU POČETAKA MEDICINE NARODNOG ZDRAVLJA OD 1912. DO 1919. S NAGLASKOM NA DJELOVANJE ANDRIJE ŠTAMPARA

  • Iva Salopek Bogavčić Freelance
Keywords: medicina narodnog zdravlja, Andrija Štampar, epidemija, cijepljenje, povijest javnog zdravstva

Abstract

https://doi.org/10.31952/amha.20.1.3

 

U radu se propituju preteče razvoja medicine narodnog zdravlja od 1912. i djelovanje Andrije Štampara kao općinskog liječnika na području novogradiške Posavine od 1913. do 1918. Razmatraju se preteče medicine narodnog zdravlja u vidu pojava društava za čuvanje narodnog zdravlja u Beogradu i Zagrebu te povezanost Andrije Štampara s tim društvima. Analizom arhivskoga gradiva Hrvatskoga državnog arhiva, zakona, časopisa i novina pokušava se povezati teorijska faza djelovanja Andrije Štampara s praktičnom fazom koja započinje od 1912. radom u Karlovcu i nastavlja se preseljenjem u Novu Gradišku 1913. U radu se pokušava utvrditi koliko su iskustva u saniranju epidemija kolere i boginja u novogradiškoj Posavini i rad u ratnoj bolnici Crvenog križa u Novoj Gradiški utjecali na stvaranje osnovnih principa socijalne medicine i javnog zdravstva. Poseban naglasak stavljen je na set preventivno-epidemioloških mjera koje je Štampar primjenjivao tijekom epidemija 1913. – 1916. te ih je zaključno nazvao “savršenim”, što je pridonijelo i njihovoj implementaciji u postulate medicine narodnog zdravlja desetak godina poslije.

Published
2022-05-31