SESTRINSKI VJESTNIK

GLASILO DRUŠTVA DIPLOMIRANIH SESTARA NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE, 1942. – 1945.

  • Sanda Franković BSN, prof. sociology
  • Martina Čuljak librarian
Keywords: Sestrinski vjestnik/vjesnik, Društvo diplomiranih sestara NDH, sestre pomoćnice, medicinske sestre, povijest sestrinstva

Abstract

https://doi.org/10.31952/amha.20.2.2

 

Osnutak Škole za sestre pomoćnice u Zagrebu 1921. označio je početak profesionalizacije sestrinstva u Hrvatskoj. Sestre pomoćnice ubrzo osnivaju strukovno udruženje i pokreću stručno glasilo. U prosincu 1932. izdaju prvi časopis na području tadašnje države, Vjesnik Sekcije za Savsku banovinu Jugoslavenskoga društva diplomiranih sestara pomoćnica. Izašao je samo jedan broj nakon čega u siječnju 1933. dolazi do promjene naziva časopisa u Sestrinsku riječ, koja izlazi do 1940. Nakon stanke od dvije godine, 1942. počinje se izdavati Sestrinski vjestnik (dalje Sestrinski vjesnik) koji izlazi zaključno s prvim brojem časopisa 1945. Prilozi u časopisu analizirani su s obzirom na stalne i povremene rubrike kojima su pripadali ili s obzirom na teme koje su obrađivali. Prilozi su objavljivani u sedam stalnih rubrika i jednoj povremenoj. Stalne rubrike bile su: Sestre nam pišu, Iz družtva, Iz uredništva, Promjene u službi kod sestara Glavnog ravnateljstva za zdravstvo, Mi čitamo, Zrnca i Sa kućnih posjeta, a povremena rubrika je Što drugi pišu. Ostali prilozi grupirani su tematski, prema sadržaju koji obrađuju, na sljedeće teme: položaj sestara u državi, sestrinsko zvanje, sestra kao promicatelj socijalne medicine i rad u institucijama, rad sestara na selu, zaštita žene (majke) i djeteta, bolesti i ozljede te priče iz sestrinske prakse. Autori većine priloga su sestre, a priloge o bolestima i ozljedama pišu liječnici. Sestrinski vjesnik imao je nekoliko funkcija: informativnu i edukativnu te promicanje profesionalne solidarnosti. Uz zapisnike Društva diplomiranih sestara pomoćnica Nezavisne Države Hrvatske od 1940. do 1945., časopis je iznimno vrijedna građa za analizu rada sestara pomoćnica toga vremena.

Published
2022-12-12